เหยื่อหนู แบบนุ่ม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าอัลตร้าธอร์

เหยื่อหนู แบบนุ่ม

3 กิโลกรัม ราคา 1,590 บาท
9 กิโลกรัม ราคา 4,590 บาท

โรเด๊นธอร์ ซอฟต์ เบท โรเด๊นทิไซด์
(โบรดิฟาคูม 0.005 %)