บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด "เราคือมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปีเชื่อถือได้รับประกัน ตาย ยก รัง!!"

การบริการกำจัดปลวกระบบฉีดพ่น Soil Treatment

โดยทางบริษัทจะใช้น้ำยาที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม (มีค่า LD50)

1.การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)

การทำ Pipe Treatment เป็นการวางท่อบริเวณใต้อาคาร ยึดติดกับคานคอดิน ทางทีมงานจะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยใช้เครื่องที่มีแรงดันที่สูง เพื่อที่จะทำให้น้ำแพร่กระจายทั่วใต้อาคารได้ทั่วถึง


2.การอัดน้ำยาลงดิน (Soil Treatment)

การทำ Soil Treatment การป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอัดน้ำยาและพ่นสารเคมีที่มีค่า LD50 ลงในดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่อาคารหรือบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในการก่อสร้างและสร้างเสร็จแล้ว โดยมีวิธีการอัดน้ำยาลงไปในดิน ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 20 – 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งฉีดน้ำยาพรมหน้าดิน


3.ระบบพ่นน้ำยา (Spraying System)

บริการพ่นน้ำยาภายในและภายนอกตัวอาคาร บ้านเรือน หรือตามจุดที่พบปัญหาปลวก เช่น ขอบบัว วงกบ บนฝ้า รอบบริเวณบ้าน โดยจะใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ไม่มีกลิ่น (มีค่า LD50) เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาทำลายได้


4.ระบบฉีด (Injection System)

บริการฉีดน้ำยา นอกจากทีมงานจะทำการพ่นสเปรย์ภายในตัวบ้านแล้วการใช้เข็มฉีดยาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด ป้องกันปลวกได้ดียิ่งขึ้น โดยจุดพื้นที่เสี่ยงเล็กๆที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น รอยแตกร้าว รอยต่อตรงขอบบัว


ติดต่อด่วนผ่าน E-mail