บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด "เราคือมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปีเชื่อถือได้รับประกัน ตาย ยก รัง!!"

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนูและแมลงต่างๆ

แมลงสาบ

จัดเป็นแมลงอยู่ในอันดับ Orthoptera อยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่มืด มีความชื้นสูง อากาศอบอุ่น อยุ่ใกล้แหล่งอาหาร โดยจะออกหากินในเวลากล่างคืน เช่น ตามซอกมุมที่อับชื้นใต้ถุนอาคาร ห้องเก็บของ ท่อระบายน้ำ ห้องอาหาร ห้องครัว โกดังเก็บพืชผลเกษตร ตามตลาดสดทั่วไป พบว่าแมลงสาบ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี แพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว สร้างความสกปรกจากการกัดกินอาหารและขับถ่ายมูลทิ้งไว้ ทำให้มีกลื่นเหม็น เป็นพาหะนำโรคร้าย

วงจรชีวิตแมลงสาบ มี 3 ระยะ คือ ตัวเต็มวัย ไข่ ตัวอ่อน (ไข่ของแมลงสาบ 1 กระเปาะ บรรจุ 40 ฟอง ฟักตัวอ่อนได้ 40 ตัว)

ชนิดที่สร้างปัญหา คือ พันธุ์อเมริกันจะอยู่ในท่อระบายน้ำ ซอกมุมและพันธุ์เยอรมันอยู่ในห้องครัว ร้านห้องอาหาร

อันตรายจากแมลงสาบ สร้างความสกปรก นำโรคร้าย เช่น กลิ่นเหม็น โรคบิด ท้องเสีย ไทฟอยด์ ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ ลำใส้อักเสบ ในบางครั้ง เข้ากินกินอาหารจะทำให้อาหารเป็นพิษเน่าเสีย อาจเป็นโรคอาหารเป็นพิษ


หนู

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก เป็นศัตรูกับมนุษย์มานานนับพันปี ซึ่งหนูชอบความสุขสบายมีที่พักอาศัยได้ ทั้งภายในและรอบอาคาร ซึ่งจะอยู่ใกล้กับแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำในตลาดสด โกดังเก็บพืชผลการเกษตรอาคาร โรงงาน โดยหนูสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีช่วงอายุที่ยืนยาว มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งพบว่า หนู 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์ได้ 470 ตัว/ปี โดยใช้เวลาตั้งท้อง 23 วัน คลอดลูกครั้งละ 8 ตัว)

ชนิดของหนูที่สร้างปัญหา คือ หนูพุก หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูท่อ ซึ่งส่วนใหญ่ออกหาอาหารกินในช่วงกลางคืน

อันตรายจากหนู จัดว่าหนูเป็นสัตว์กัดแทะที่ชอบเข้าทำลายสินค้าการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้รับความเสียหาย ยังเป็นสัตว์พาหะนำโรคร้าย นำความสกปรก ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายให้เป็นโรคร้าย ได้แก่ กาฬโรค โรคฉี่หนู โรคดีซ่าน โรคไข้รากสาด โรคอาหารเป็นพิษ โรควาย ทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว


ยุง

เป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง ตัวเต็มวัย ใช้เวลาแตกต่างกัน อยู่ที่สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ อาหาร ความหนาแน่น สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว

ชนิดของยุง ปัญหาที่พบจากยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคร้าย มี 4 ชนิด คือ ยุงลาย รำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ

อันตรายจากยุง หากถูกยุงกัด จะมีลักษณะตุ่มแดงคัน เป็นผื่นแพ้ อักเสบได้ อาจเป็นโรคร้ายได้ เช่น ยุงลายนำ โรคไข้เลือดออก, ยุงรำคาญนำโรคไขสมองอักเสบ, ยุงก้นปล่องนำโรคมาลาเรีย, ยุงเสือนำโรคเท้าช้าง


มด

เป็นแมลงชนิดเดียวกับผึ้ง อยู่ในอันดับ Hymenoptera มีตัวขนาดเล็ก อยู่ร่วมกันเป็นสังคม สร้างความรำคาญ ให้กับที่พักอาศัย ปกติ มดจะออกหากินตลอดเวลาและมีความไวต่อกลิ่นของอาหารประเภท น้ำตาล น้ำหวาน แป้ง

ชนิดของมด ปกติทั่วไปมดที่สร้างปัญหาให้กับมนุษย์ ได้แก่ มดน้ำตาลเข้ม มดละเอียด มดแดง มดคันไฟ อื่น ๆ

อันตรายจากมด อันตรายจากมด การป้องกันตัวของมดโดยการกัดศัตรู ให้ได้รับความเจ็บปวด จะปล่อยพิษออกมา ทำให้เป็นผื่นคัน ผิวหนังปวดบวมอักเสบ ในบางครั้ง มดจะเข้ามาแย่งกินอาหาร ทำให้อาหารเน่าบูด อาจทำให้เกิดโรคท้องเสียได


ติดต่อด่วนผ่าน E-mail