บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด "เราคือมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปีเชื่อถือได้รับประกัน ตาย ยก รัง!!"

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน Exterra (เอ็กซ์เทอร์ร่า)

เราคือ บริษัทกำจัดปลวก มืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยี มาตรฐานระดับโลก

ระบบ Exterra ใต้พื้นดิน (ภายนอก)

- เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจพื้นที่โดยรอบอาคาร หรือบ้านอย่างละเอียด ว่ามีท่อระบายน้ำ ท่อน้ำประปา และร่องรอยการเข้ามาทำลายของปลวกหรือไม่

- เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งสถานีฝังใต้พื้นดิน (In Ground Staion)

- หรือ ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตทำการติดตั้งสถานีฝังใต้พื้นคอนกรีต (In Concrete Station) โดยแต่ละสถานีห่างจากตัวบ้านไม่เกิน 1 เมตร ความห่างแต่ละสถานีห่างกัน 4 เมตร

- หลังจากนั้นจะทำการใส่ไม้ล่อปลวก (Timber) จากไม้ยูคาลิปตัส และโฟกัส (Focus) ลงไปภายในสถานีทุกสถานี เพื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดและป้องกันปลวก

** โฟกัส (Focus) คือ สารดึงดูดปลวก เป็นสารจากธรรมชาติ ไม่เป็นวัตถุอันตราย ใช้ร่วมกับสถานีเอ๊กซ์เทอร์ร่าฝังดิน และฝังคอนกรีต เมื่อโฟกัสสัมผัสกับดิน จะทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ในดิน ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาช้าๆในอัตราคงที่สู่ดิน เพื่อที่จะช่วยประสิทธิภาพในการดักจับปลวก **


ระบบ Exterra บนพื้นดิน

- สำรวจบริเวณภายในอาคารหรือบ้านอย่างละเอียด ว่ามีร่องรอยของปลวกและทางเดินของปลวกหรือไม่ (จากรูปถ้าขยายภาพและสังเกตดีดีจะเห็นปลวกอยู่)

- หากพบปัญหาปลวกบริเวณใดเจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งสถานีบนพื้นดิน (Above Ground Station) และทำการใส่เหยือ (Requiem) ลงไป เพื่อที่เราจะสามารกำจัดปลวกให้ตายยกรัง 100%ติดต่อด่วนผ่าน E-mail