บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด "เราคือมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปีเชื่อถือได้รับประกัน ตาย ยก รัง!!"

บริษัท บั๊กซีเนียร์ จำกัด

เราคือ บริษัทกำจัดปลวก มืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยี มาตรฐานระดับโลก

ประวัติ

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการบริการในด้านการป้องกัน กำจัดปลวกและสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ โดยมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ผ่านการอบรม ทดสอบเรื่องแมลงโดยเฉพาะ อีกทั้งมีทีมงานปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา นอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะส

วิสัยทัศน์

1.ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.เน้นการบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
3.ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4.เน้นการบริการที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและจริงใจ
5.ให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเราเป็นอันดับแรก และให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม (เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่มีค่า LD50)


ติดต่อด่วนผ่าน E-mail